Bron Maatregelen: Toepassen gesloten mengsysteem

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Het toepassen van een gesloten mengsysteem elimineert de blootstelling aan stof/dampen bij het mengen.