Bron Maatregelen: Gebruik oplosmiddelvrije stabilisatoren

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Het vervangen van stabilisatoren door minder schadelijke oplosmiddelvrije stabilisatoren elimineert de blootstelling aan MEK.