Bron Maatregelen: Toepassen gesloten leidingsysteem oplosmiddelen

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Het gebruik van een gesloten systeem elimineert de blootstelling aan oplosmiddelen bij normale bedrijfsvoering.