Bron Maatregelen: Installatie onder onderdruk

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan gassen/dampen/nevel

Het creëren van onderdruk in de installatie voorkomt dat er stof(fen) uit de installatie kunnen lekken. Daarmee elimineert dit de blootstelling van medewerkers in normale bedrijfssituaties.