Technische Maatregelen: Zonering aanbrengen (85 dB(A))

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Geef door middel van waarschuwingstekens (borden) aan welke actie voor werknemers verplicht dan wel aanbevolen wordt. Gebruik voor de zone waarin het geluidniveau hoger is dan 85 dB(A) een ander bord dan de zone waar het geluidniveau tussen 80 en 85 dB(A) ligt.