Beschermingsmiddelen: Gehoorbescherming (incidentele blootstelling / tijdelijke krachten)

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Bij incidentele blootstelling of voor tijdelijke krachten kan volstaan worden met het beschikbaar stellen van oorkappen, oorpluggen met beugel of herbruikbare oorpluggen. NB Voor langdurige blootstelling aan schadelijke geluidniveaus bieden watjes en schuimrollen onvoldoende bescherming.