Beschermingsmiddelen: Gehoorbescherming (vaste krachten)

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Het voorkomen van gehoorschade vindt, als bron- en technische maatregelen niet mogelijk zijn, plaats door het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen. Bij vaste krachten worden bij voorkeur otoplastieken beschikbaar gesteld. Een over het algemeen minder optimaal alternatief is: gehoorkappen. Gehoorkappen zijn met name minder optimaal als de temperatuur waarbij gewerkt wordt hoger is dan ongeveer 30 °C. NB Voor langdurige blootstelling aan schadelijke geluidniveaus bieden watjes en schuimrollen onvoldoende bescherming.