Metingen

Branche-afspraken | Gevaarlijke stoffen | Beoordelingsmethodiek

Afhankelijk van de aard van de stof en de hoeveelheid van die stof waar werknemers aan bloot (kunnen) staan, is het soms van belang om metingen uit te voeren om zo zicht te krijgen op de mate van blootstelling van werknemers. Blootstellingsmetingen zijn vooral nuttig indien:

Voor nadere informatie over meetmethoden, klik hier.