Eigen verantwoordelijkheid werknemer

Branche-afspraken | Geluid | Gedrag

De werknemer neemt, daar waar van toepassing, de eigen verantwoordelijkheid om zijn gehoor te beschermen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen en/of hulpmiddelen.