Zwangerschap en geluid

Branche-afspraken | Geluid | Organisatorisch

Een vrouw meldt tijdig aan haar leidinggevende als zij zwanger is.

Zodra zij dat heeft gemeld, verwijst de leidinggevende haar, indien zij wordt blootgesteld aan geluidniveaus hoger dan 80 dB(A), door naar de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts bepaalt, op basis van de aard van de werkzaamheden en de specifieke situatie, in overleg met de zwangere of er sprake is van beperkingen /noodzakelijke aanpassingen in de uitgevoerde werkzaamheden.