Registratie

Vanaf 1 juni 2008 moeten fabrikanten en importeurs alle stoffen registreren die zij in hoeveelheid van meer dan 1 ton per jaar in de Europese Unie produceren of importeren. Bij deze registratie moeten zij gegevens overleggen bij het Europese agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) in Helsinki. Voorbeelden van aan te leveren gegevens zijn eigenschappen, het gebruik van de stof en fysisch chemische en (eco)toxische gegevens.
Vanaf >10 ton per jaar dient de fabrikant of de importeur tevens een chemisch veiligheidsrapport aan het ECHA te overleggen. Indien een gebruiker de stof anders gebruikt dan de leverancier heeft opgegeven, moet deze gegevens aanleveren bij het ECHA.
 

Print dit artikel